Bereid u voor op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)


De AVG bevat regels voor het (automatisch) verwerken van persoonsgegevens. Deze nieuwe Europese privacywet dwingt u als ondernemer tot meer actie en maatregelen wanneer u gegevens over klanten, personeel of andere personen vastlegt. Dit geldt voor alle zelfstandige ondernemers.

Klik op de link voor meer informatie.

(AVG)